Zprávy , poznámky

PŘÁTELÉ, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Tyto webové stránky www.ondrej-suchy.cz od 1. července 2019 oficiálně navazují na dosavadní a nadále trvající www.semanovice.cz , kde se například rubrika Známí-neznámí bude i nadále doplňovat o medajlonky pouze osobností českých, příp. slovenských, zatímco zdejší stejnojmenná rubrika se bude rozrůstat pouze o osobnosti zahraniční. V prvním webu se budou nacházet stálé rubriky, včetně werichovské, semaforské, bibliografie, diskografie, články, písně aj. Co budete nacházet zde, s tím se už račte seznámit sami. Účelem je, abyste se i zde příjemně bavili, anebo nacházeli vám třeba dosud neznámé zajímavosti.

Sluší se dodat, že webmasterem i těchto stránek je Ing.Miloš Novák.

Bude mi potěšením, pokud se stanete stálými návštěvníky obou webů!

Zdraví

Ondřej Suchý


PROČ PÍŠU DO BULVÁRU

Všiml jsem si, jak se mi na facebooku od června letošního roku, kdy jsem začal spolupracovat se společenským týdeníkem RYTMUS ŽIVOTA a jeho speciálem, měsíčníkem RETRO, někteří z mých přátel odmlčeli. To bylo od nich rozhodně rozumnější, než mi napsat „Rytmus života je jedna z největších bulvárních žump!“ nebo „Rytmus života,…

ŠEMANOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO

Od devadesátých let jsem s radostí otevíral některé výstavy obrazů Petra Pěnkavy, žel, tentokrát mi zdravotní handicap znemožnil takový počin uskutečnit. Přijměte proto ode mne, coby příspěvek k zahájení Petrovy výstavy v prostorách Nostalgické myši, jeden z mých starších úvodních proslovů, který jsem pronesl kdysi na vernisáži v Mělníce. Petrův zdar! provolávají rybáři – Petře, nazdar! provolávám dneska já, kamarád Ondřej Suchý.

Novinky v Rytmu života

Týdeník Rytmus života vychází každé pondělí, toto číslo (26) vyšlo 24. června 2019. Pod titulkem „Utajené maličkost odhaluje Ondřej Suchý“ vyšel článek „Co dělá rockový Král?“ k němuž mi podklady poslal z Floridy světoznámý zpěvák, skladatel a kytarista Ivan Král, který si zároveň zavzpomínal na své návštěvy u nás v Šemanovicích u Kokořína….

Smutek u táborových ohňů

7. června 2019 zemřel ve věku 79 let člen skupiny KTO (Kamarádi táborových ohňů) spolupracující mimo jiné také s Waldemarem Matuškou, ZDENĚK SKARLANT. Kytarista a manžel bývalé hlasatelky, překladatelky a tlumočnice Marty Skarlandtové, prohrál boj s rakovinou. KTO – se kterými jsem se nikdy osobně nesetkal – nahráli na gramofonové desky…