ANSIMOV, Georgij Pavlovič (1922 – 2015 )

Semafor za dobu jeho existence navštívilo mnoho významných ruských divadelníků – Mark Zacharov, Miron Lukaveckij, Arkadij Rajkin a také například Georgij Pavlovič Ansimov, sovětský operní a operetní režisér, který byl od roku 1964 umělecký vedoucí a režisér Moskevské divadelní operety. (Režíroval například Bernsteinovu West Side Story, Offenbachova Orfea v podsvětí, v pražském Národním divadle pak režíroval díla Sergeje Prokofjeva). A na pana režiséra má můj bratr jednu zvláštní vzpomínku: Jednou ho Georgij Pavlovič Ansimov navštívil bezprostředně po té, co se vrátil z Ameriky, a z aktovky vyňal malou gramofonovou desku. Prý si ji odtamtud přivezl na památku a že je to neobyčejně zajímavá deska. Jiří čekal nějaký nejnovější hit sezóny, ale nedočkal se ho. Naopak, na desce bylo něco, co se vlastně ani oče­kávat nedalo. Bylo na ní ticho. „První, co mě napadlo, bylo, že je to vtip,“ vzpomíná bratr. „Někdo přine­se někomu gramofonovou desku, ten dotyčný si ji po­loží na gramofon, zapne přístroj… a ono se nic neo­zve. Dotyčný začne prohlížet přenosku, prohlížet ka­bely, pak chvíli tluče do zesilovače, protože to někdy pomáhá — a ono nic. A zatím dárce tohoto danajského dá­rečku se dusí v koutě smíchy. Z téhle představy mě ovšem režisér Ansimov vyvedl. Je prý to velice smutná deska, která je určena do hracích bo­xů. Sedíte někde v podniku a jukebox se překonává v deci­belech. Sotva dozní jeden hit, už někdo vstane a hází do otvoru obnos, a další hit burácí. Přejete si chvilku klidu, ale nemáte právo zakazovat ostatním, aby krmili přístroj příslušnými centíky. Tahleta deska vás zachrá­ní. Samozřejmě, že ne zadarmo. Musíte přistoupit k boxu, jako kdybyste i vy si chtěl zjednat na tři minu­ty nějakou populární skupinu, jenomže místo titulu skladby, zvolíte spásné slovo SILENCE – Ticho. Vhodíte peníz, stisknete knoflík a máte tři minuty ticha. To lze libo­volně opakovat, když na to máte, a můžete strávit v ka­várničce třeba celé odpoledne v klidu a tichu. Akorát se trochu naběháte.“ Jiří s režisérem Ansimovem ještě pak dlouho seděli nad oním černým kotoučem a svorně prý meditovali o době současné, o době, ve které už ani ticho nebude zadarmo. Prý si tehdy povídali také ještě o mnoha jiných vě­cech, ale tato epizodka utkvěla v bratrově paměti po celá léta, až do dnešních dnů. Já jsem ji zaznamenal v roce 2007.