Kapitola 8: Životní tragédie majitele humoristické knížky

Kapitola 8: Životní tragédie majitele humoristické knížky

Přihodilo se mi to někdy v polovině devadesátých let, tehdy jsem se občas zastavil u improvizované police před některým z pražských antikvariátů, kde antikváři vystavovali knížky z nějakých důvodů neprodejné, třeba i proto, že i když šlo o literaturu kvalitní, knížka byla poničená, potrhaná, politá. U takto vystavených knížek byla také kasička, kam kolemjdoucí, který se u knížek zastavil a přece jen si nějakou vybral, vhodil žádanou minci. Zda to byla pěti- nebo desetikoruna, to už si nepamatuji.

Tak takhle jsem kdysi i já přišel ke knížce Jaroslava Žáka, „SVĚT SE MĚNÍ NENÁPADNĚ“, jejíž poničené, rozpadající se a kávou polité první vydání jsem vzal na milost a koupil si ho, přestože vydání nové už jsem dávno v knihovně měl. V knížce jsem zalistoval za účelem vyhledat v ní pasáž, která vás pobaví; vždyť její autor – spisovatel, scenárista a novinář Jaroslav Žák (1906 – 1960) – se nejvíc proslavil svými humoristickými knížkami a scénářemi komediálních filmů. Z knížek připomenu např. Bohatýrskou trilogii Budulínek a Matlafousek aneb Vzpoura na parníku Primátor Ditrich, Z tajností žižkovského podsvětí a Dobrodružství šesti trampů aneb Nové pověsti české (spoluautorem u všech byl malíř Vlastimil Rada), Študáci a kantoři, Vydržte až do finiše, Pan Posleda, přítel študáků aj. Z filmů jsou nezapomenutelné: Škola základ života, Cesta do hlubin študákovy duše a Čapkovy povídky

V knížce Svět se mění nenápadně je toho hodně vtipného o filmování – já pro tento týden vybral následující ukázku.


Jaroslav Žák

OBRAZ PROMLUVIL A CO Z TOHO POŠLO

O zajímavé době, v níž se lidé kopali do zadků.

Dokud panáci na plátně nemluvili, hýbali se daleko rychleji než teď. Vůbec, všechno se pohybovalo čile a bujaře, jen to lítalo. Vždyť to byl hlavně pohyb, jenž dělal z filmu film. A ma­ximum dosažitelného pohybu jste našli v gro­teskách, které nezbytně doplňovaly program.

Uprchlí trestanci pádili ulicemi, skákali přes ploty a zdi, lezli po domech jako pruhovaný hmyz, za nimi cválali svalnatí strážníci, pálíce ustavičně z pistolí, auta létala neuvěřitelnou rychlostí, mosty se bořily, mrakodrapy byly vy­hazovány do vzduchu, v stopadesátém patře se prali na římse soupeři, provádějíce při tom akrobatické cviky, lidé padali do řeky, do kaná­lu, do kádí s vápnem, do hnojůvky, do propasti nebo do moře, ale nevadilo jim to; člověk spadl s padesátého poschodí, odrazil se od země, chvíli poskakoval jako míč, načež prchal vesele dále: tempo furioso!

Při tom herec musel všechna hnutí hezky jasně znázornit pohyby rukou a výrazem obli­čeje, protože byl němý.

Tlupa dozorců pronásleduje trestance. Uprch­lík běží po kolejích, až přiběhne na křižovatku. Hbitě ji přeskočí, přehodí výhybku a cválá dále. Bezmocně hrozíce pěstmi museli pronásledova­telé běžet po jiné koleji a trestanec, jenž se křepčevzdaloval po hlavní trati, posílal jim procítěné polibky.

Jindy prohání dozorce sběha okolo zahrad­ního altánku. Marně mu nadbíhá s druhé stra­ny; mrštný zločinec obratně kormidluje nohou a stále uniká. I dopálí se úřední orgán, ohne hla­veň pušky do oblouku a vystřelí. Kulka letí okolo altánku, ale trestanec rychle padne na zem a střela zasáhne žalářníka přímo do po­zadí. Lidé v groteskách byli však nezranitelní a nesmrtelní. Takový zásah účinkoval na ně jen potud, že vyskočili do neuvěřitelné výše. Nějaká ta rána klackem do hlavy byla vděčným motivem a zejména pak kopanec do zadní části, který pro zpestření událostí se opakoval kaž­dou minutu.

Neselhávající efekt byl docilován smetanový­mi dorty, které si protivníci mistrně metali do obličejů. Dortů byly na scéně obyčejně celé sto­hy a publikum se začalo chechtat předem, čekajíc, kdy to začne. To zas Američané (neboť grotesky vznikly v této skotačivé zemi) si po trpěli na nákladnou výpravu, takže nakonec i divák založení chmurného, řekněme biskup sekty žebravých kajícníků, jehož právě bolela vyžraná stolička, to nevydržel; začalo mu divně cukat kolem úst a musel vyprsknout. Když ně­kdo někomu rozbije o hlavu porculánovou mísu, nepřipadá to staršímu Evropanu se zajištěným postavením nijak zvlášť směšným. V americké grotesce však, když si lidé začali rozbíjet mísy o hlavu, nebralo to konce, celé stohy šálků, ta­lířů a mis padly za oběť tomuto řádění a bylo to tak hrozně pitomé, že se nakonec musel dát do smíchu i zavilý pesimista.

Je to velmi působivý a jednoduchý princip, jak rozesmát lidi. Když je něčeho tolik, že to přesahuje každou dovolenou mez, je to nakonec k smíchu. To máte jako v detektivkách. Jste-li citliví a trochu vylekaní, nažene vám zajisté strach nějaký ten zoufalý výkřik v temné noci, tajemná raka, maskovaná tvář, vrznutí dveří, za nimiž nikdo není, nebo jiná, občansky solidní hrůza. Ale když zelené a fialové příšery se vy­nořují za každým rohem, tajemné ruce, mrtvol­né tváře a jiné strašidelné zjevy bujně poska­kují na každé stránce, vyvolá to ve vás bouřlivé veselí. Čekáte jen, kdy příšery nastoupí ve čtyřstupech a zacvičí záhrobní prostná, užívajíce lidských hnátů jako kuželů. Této psychologické zásady pilně využívali režiséři grotesek. Byly tu ovšem někdy nápady, které i pro žertumilovného evropského jinocha byly trochu silné. Tak třeba dva páni měli spolu souboj na facky. I rozmáchl se první vylosovaný a vlepil soupeři tak srdeč­ný políček, že spadly v místnosti všechny obra­zy. Neotřesen uchopil druhý pán svého soka za ruku a vyvedl ho pod širé nebe, načež mu dal takovou facku, že začalo pršet.

Tyto žerty vonící silným tabákem byly stří­dány docela dobrými vtipy. Dva zločinci, pro­následovaní policejním psem, ukryli se do holičského krámku. Psík číhal trpělivě přede dveřmi. Za chvilku vyšli zlosynové na ulici, ale měli falešné plnovousy a paruky. Pes si je chvíli po­zorně prohlížel, zavrtěl hlavou a poněvadž je nepoznal, znechuceně odešel. Jindy vstoupil obávaný střelec a postrach Divokého západu do krčmy plné zálesáků, třímaje dvě nabité pisto­le. „Ruce vzhůru!“ velel zpustlík a všichni hned poslechli. Dokonce i koupající se dívka, vyma­lovaná na nástěnném kalendáři, zvedla poleka­ně ruce nad hlavu.

Rvačky v groteskách byly úžasné. Bůh ví, jak to ti režiséři dělali, ale skutečná rvačka nemá ani zdaleka takovou dynamiku, jakou měla fil­mová pranice. Když boj vyvrcholil, zasáhl obyčejně nepatrný, scvrklý dědeček, jenž vyhazoval obrovité cowboye nebo zpustlé námořníky oknem jako koťata.

Znamenitou postavou býval strašlivý hromo­tluk, muž silný jako býk, jemuž nějaký zákeřník zezadu rozbil o hlavu židlí. Obr se jen po­drbal v týle a klidně kouřil dál tlustý doutník. Protože pak v groteskách byli lidé nezranitelní a nesmrtelní, každé surové násilí dopadlo nako­nec jako výtečný žert. Při tom však vždycky zvítězila spravedlnost a násilní zločinci byli po zásluze potrestáni. Tak na příklad nelidský ka­pitán honil malého plavčíka po kotelně. Námořníček se schoval za pec a když krutý mořský vlk běžel kolem, otevřel čilý hošík dvířka a pustil na kapitána obrovský plamen, který ho zasáhl na příslušném místě, takže se mu vzňaly kalhoty, vydávajíce hustý dým. Potrestaný ka­pitán pádil na palubu, sedl si do nádrže s vodou, která se rázem vypařila. Tato groteskní scéna se odehrála v několika vteřinách a děj pokračo­val v stejném tempu.

Nebo jiný nápad: Ďábelský hypnotisér chtěl uspat jakéhosi nešťastníka, aby ho oloupil. I kráčel proti němu, upíraje naň svůj magický pohled; oběť před ním ustrašeně couvala, až zakopla o otáčivé zrcadlo. Hypnotisovaný padl zády na plochu zrcadla, převrátil se dozadu a zrcadlo se vrátilo do původní polohy. Hypno­tisér se podíval sám sobě do očí, rázem usnul a skácel se na znak.

Klasický groteskní efekt spočíval v tom, že někdo prováděl něco nekalého, netuše, že je po­zorován. Za ním stál třeba strážník a ironickým pohledem sledoval jeho počínání. Pojednou pro­vinilec zahlédl stín pendreku a snažil se svou činnost nějak zamaskovat. Tak na příklad se zločinec plížil s nečistými úmysly po trávní­ku v parku a náhle zjistil, že dva kroky za ním stojí svalnatý boby, pošvihávaje obuškem. I za­čal trhat květinky a pletl si z nich věneček. Strážník se zájmem přihlížel. Potom zlosyn klidně vstal a pomalu kráčel po pěšince, čucha­je nadšeně k něžným kvítkům. Policeman byl mu ovšem stále v patách. Zločinec začal zrych­lovat chůzi, strážník také a pojednou vypukla bláznivá honička, jež musela být v každé gro­tesce.

Jiná obměna tohoto vždy působivého vtipu: dva trestanci si vlezli do bedny na papír a při­kryli se víkem. Za chvíli přišli nosiči, kteří měli bednu odnést, s nimi dozorce s pistolí. Muži zvedli rázně bednu a odcházeli: jenže dno se utrhlo a před zraky překvapeného dozorce se­děli schouleni oba uprchlíci. Nejdříve se chvíli dívali dozorci na boty, pak jejich pohled stoupal podél strážcovy nohavice na pistoli, až se střetl s očima ozbrojeného muže. Trestanci se vlídně usmáli a držíce se okolo krku, zvedli se povlov­ně do stoje, načež začali předvádět balet. Ujiš­ťuji vás, že něco tak klasicky blbého se hned neuvidí. Dozorce poněkud udiven sledoval po­hyby dvou mužů v pruhovaném obleku, kteří tančili soustředěně a vážně, vymýšlejíce smělé figury, blížili se k strážníkovi a opět se vzdalovali (při jednom přiblížení mu ukradli hodin­ky),a když byli při takové smělé evoluci až na konci dvora, mrštně se vyhoupli na zeď a zmi­zeli. Tu teprve dozorce vyskočil do dvoumetrové výše a nastala honba.

A ještě jeden takový vražedný vtip: na pirát­ské šalupě se rozhodl mladý korsár, že se vzbouří a zabije kapitána, který vynikal med­vědí silou. I ukradl z arsenálu pušku a blížil se opatrně k starému pirátovi. Ale ten se pojednou bleskurychle otočil a polekaný plavčík ztratil odvahu. Snažil se rychle zmizet, ale kapitán, jat podezřením, ho sledoval, pohrávaje si s bam­bitkou. S paluby vedly schůdky přímo do moře. Plavčík sestoupil po nich až k hladině a zmizel pod vodou. Kapitán stál u zábradlí a čekal, co bude dál. Tu se z moře zakouřilo a za chvíli se námořník opět vynořil a stoupal zpět na palu­bu, nesa přes rameno zastřelenou rybu. Vyprávíte-li to někomu, bude asi pochybovat o vašem zdravém rozumu, ale vidět to všechno na plát­ně. sehrané se smrtelnou vážností, to byla zatěžkací zkouška pro bránici.

Takhle tedy vypadal němý film. Pohyb, situ­ace, nápady, tempo. Vybrali jsme úmyslně gro­tesky jako nejtypičtější příklad. Bylo v nich maximum pohybu ve filmu dosažitelného. Dneš­ní bláznivé veselohry se napájejí vydatně ze starých groteskních gagů, ale v tempu zůstávají daleko za nimi, protože mluvené slovo brzdí akci. Dědicem tradice jsou ovšem grotesky kreslené, které ztřeštěností předčí své hrané před­chůdce, poněvadž nakreslit se dá prostě všecko, a tvůrcové kreslených grotesek se mohou vydovádět podle libosti. Jenže to není už totéž. Divák ví, že všecko je namalované a už ho neohromí největší krkolomnost a nejdivočejší fantasie.

Možná, že jednou bude kulturní historie uvá­dět hrané grotesky jako charakteristický znak jedné epochy vývoje lidstva, epochy bujné a skotačivé. Kdo ví.

Dnešní film je už docela jiná podívaná. Smě­jeme se zejména vtipům, slovním obratům, kte­ré vystřídaly situační nápady. S těmito se teď pečlivě šetří. Kdyby měl dnes nebožtík Fairbanks naběhat tolik kilometrů a provést všech­ny krkolomné skoky, kterými hýřil jeho slavný Zoro mstitel, vystačilo by to na tři stejně dlouhé filmy. Tenkráte byl hrdina němý; proto nena­dělal moc řečí a raději běhal, skákal, šermoval, plaval, pral se s bandity, jezdil na koni a vyko­nal spoustu práce, — dnes pro samé řečnění se k ničemu pořádnému nedostane. Posloucháte, mile osvěžen, duchaplnou debatu dvou pánů, kteří sedí v klubovkách a pokuřují. Kdyby se teď náhodou přetrhl zvukový pásek a filmzně­měl, viděli byste, že nic nevidíte. Dva občané zpomalenými pohyby se rozvalují nekonečně dlouho v křeslech; nic, prostě nic se neděje. Děj mluveného filmu spočívá v tom, že se nic neděje a moc se mluví. A lid chodí houfně do kina a neuvědomuje si, že ho ošidili, že vidí sotva třetinu toho, co vídal za tytéž peníze před lety.

Dobrá, vidí nebo nevidí, ale za to slyší, na­mítáte. Dovolíte laskavě, co vlastně slyší? Ve filmu domácí výroby pár vtipů a spoustu zby­tečného mluvení a ve filmu cizím slyší zvuky. Divné zvuky, harašivé, namáhá se přečíst půl nápisu, který jde přes bílý ubrus, šilhá zvědavě na pana herce, co při tom dělá rukama a jak kroutí pusou; tedy jakási gymnastika očních svalů. Jenže prý zapomínám na hudbu.

O tom lépe pomlčet. Bývaly kdysi slušné ka­pely v kinech, ve velkých biografech orchestry hodnotné. Páni kapelníci měli fušku s hudeb­ním doprovodem. V malých biografech se často improvisovalo a klavírista to musel vytrhnout. Vzpomínám na jedno takové kino, kde se tím lid výtečně bavil. Když padouch rdousil hrdinu nad propastí, hledal pan kapelník zoufale pří­slušné noty (pro tento případ se hodila zejmé­na Griegova skladba „V jeskyni krále hor“) a volal na pianistu úpěnlivě: „Dramatiku, rychle dramatiku!“ Pohotový muž u klavíru pak vyluzoval tak dlouho bouřlivé akordy, až se noty našly. Jinde zase si pan dirigent vůbec nelámal hlavu s programem, na film se ostentativně ne­koukal a hudl si o všecko pryč, jak to šlo za se­bou ve svazku starých not, které majitel bio­grafu investoval do podniku. A mělo to svůj půvab. Cowboyové se honili na koních v Ďáb­lově strži za zvuků Straussova valčíku, lupič raboval tresor v bance při Hvížďálkově šlágru „Odchází princ tvůj bílý s rudýma růžema“, loď se zmítala na vlnách vzedmutých uraganem, ale uragan neburácel, nýbrž zněla dobová píseň „Šup sem, šup tam, nám už je to všecko volný“, k čemuž si lid pohvizdoval nebo pobroukával. Tak mi utkvěla pěvně nezapomenutelná scéna z filmu Intolerance, v níž Peršané ženou úto­kem na Babylon a na hradbách čelí náporu ve­litel tělesné stráže krále Belšazara, obrovitý Babyloňan s mocným plnovousem: v tomto dra­matickém okamžiku hrál orchestr procítěně po­pulární intermezzo Aishu a celý parter C zpí­val spontáně českou lidovou versi této půvabné skladby, jež zněla: „Poslechnou, starej, ‚dou sem, voni s tím dlouhým fousem…“ Inu, byly to časy výtečné. Ve velkoměstských biografech mohl si člověk začasté poslechnout i symfonic­kou hudbu, hranou zdatným tělesem.

Teď se to ovšem stát nemůže, aby vous ba­bylonského válečníka byl zesměšněn sborovým zpěvem. Reprodukovaná hudba, k ději zvlášť vybraně sestavená a komponovaná, blaží uši filmového obecenstva. Nepochybuji, že za nějaké to desítiletí se budou lidé divit, jak jsme byli skromní a co všechno jsme uznávali za hudbu. Plechová musika, plochá, bez barvy a svrchních tónů, často ještě špatnou aparaturou doražená – toť ona zvuková hostina, jíž se dává často­vat lid i vzdělanci tohoto století co by zákus­kem k panáčkovému divadélku na plátně.

Neberte však naše slova tragicky, jako ná­řek nad smutným osudem velikého vynálezu. Jsou dnes tisíce čilých lidí, kteří mají malou, pohyblivou kamerku na úzký film, lidé, jimž nepředpisuje žádný výrobce ani publikum se zkaženým vkusem a ti dělají půvabné filmečky pro svou potěchu. Něco dobrého by z toho mohlo jednou vzejít, soudíme. To se ještě ukáže.


VYSVĚTLENÍ NÁZVU DNEŠNÍ KAPITOLY:

Jak už jsem napsal v úvodu, první vydání téhle Žákovy knížky z roku 1940 jsem koupil v dezolátním stavu. Tak se stalo, že nejen antikvář, ale i já přehlédl, že její první listy jsou ulepené a tím pádem dedikace autora někomu blízkému zůstala léta utajená. Majitelem knížky se stal – jak si zde můžete přečíst – Z.K.Klíma. Přiznám se, že mně to jméno mnoho neříkalo a že jsem se chtěl o jeho nositeli dovědět víc. A tak jsem se také dověděl:

K.Z.Klíma (Karel Zdeněk, 1883 – 1942)) novinář, šéfredaktor Českého Slova a Lidových novin, byl umučen v 23.8.1942 v koncentračním táboře Terezín. Devatenáct měsíců po té, co dostal od Jaroslava Žáka tuto knížku s věnováním, skončil jeho život v terezínské pevnosti…

Zbývá také dodat, že po válce čekal neveselý osud samotného Jaroslava Žáka (1906 – 1960). Z Wikipedie cituji: „V letech 1945–1948 byl lektorem, scenáristou Československého státního filmu v Praze a také novinářem. Ve Svobodném slově na pokračování román Ve stánu kaktusu reflektující soudobou situaci v Československu. Prorežimní označili Žáka za „tvůrce bez odpovědnosti, který kazí mladou inteligenci recesí“. Záhy byl vyloučen ze Syndikátu spisovatelů, propuštěn z Barrandova a další publikační činnost mu byla dobu znemožněna. (…) V roce 1952 byl zaměstnán na vedení zdravotnické dokumentace. Pracoval jako překladatel a korektor pod cizími jmény. Jeho díla začala znovu nepravidelně vycházet po roce 1958.“

Jaroslav Žák zemřel ve věku pouhých 53 let.