MALIČKOSTI MISTRŮ MIMŮ

Největší osobnosti československé pantomimy Ladislav Fialka (1931-1991) a Milan Sládek (1938) tak, jak je neznáte

První letošní výstavka v mé Malé internetové galerii představuje dva nejslavnější mimy Česka a Slovenska v jejich neznámých kresbičkách, vzniklých bezděčně během schůze v divadle Na zábradlí (tři Fialkovy obrázky pochází z pozůstalosti Ljuby Hermanové) a během telefonických rozhovorů slovenského mima Sládka, působícího se svým divadlem Kefka v německém Kölnu. Ke kresbičkám Milan Sládek dodává: „Kreslím, kdy mě napadne a kdy mám tužku a papír po ruce.Rád bych měl takovou volnost při větších formátech!“

Malá zajímavost (možná i překvapení pro samotného Mistra Milana Sládka): Porovnání Sládkovy autokarikatury z roku 1962 s autoportrétem na filmovém plakátu z roku 2020.

Z kresbiček Ladislava Fialky zveřejňujeme pouze dvě z roku 1959. Obě pak doplňuje svatební oznámení (z téhož roku), které Mistr vytvořil technikou suché jehly. Tři obrázky Ladislava Fialky jsou vlastně spíše jakýmsi bonusem k bohatému souboru kresbiček Milana Sládka. Žel více se toho v pozůstalosti Ljuby Hermanové, která se souborem pantomimy Ladislava Fialky v začátcích Divadla Na zábradlí spolupracovala (Devět klobouků na Prahu), nezachovalo. I to málo ale prozrazuje Fialkův výtvarný talent.


(Příští výstava představí výtvarná dílka filmového režiséra Martina Friče.)