Smutek u táborových ohňů

7. června 2019 zemřel ve věku 79 let člen skupiny KTO (Kamarádi táborových ohňů) spolupracující mimo jiné také s Waldemarem Matuškou, ZDENĚK SKARLANT. Kytarista a manžel bývalé hlasatelky, překladatelky a tlumočnice Marty Skarlandtové, prohrál boj s rakovinou.

KTO – se kterými jsem se nikdy osobně nesetkal – nahráli na gramofonové desky také dvě mé písničky: Bojovské údolí a Na Labi, na Vltavě. A tak dnes opožděně děkuji Zdeňku Skarlantovi a zároveň i ostatním Kamarádům táborových ohňů.

Zdeněk Skarlant (foto-zdroj Internet)