JIŘÍ SUCHÝ – V DIKO-TINGL-TANGLU

Dneska, 1.října 2020, se můj sourozenec dožívá 89 let. Rozhodl jsem se mu uspořádat v Malé internetové galerii výstavku jeho kreslených vtipů, vybraných ze seriálu, který díky šéfredaktorovi Jindřichu Beštovi mohl po určitou dobu vycházet v době tuhé normalizace v sedmdesátých letech v časopise DIKOBRAZ. Jindřich Bešta byl rozumný člověk s patřičnou dávkou odvahy, za což byl každou chvíli zván „na kobereček“ na ÚV KSČ. Dokázal tam obhájit mnohé a pomohl tak nejednomu z tehdejších humoristů a kreslířů vtipů. Budiž mu za to dík!

Na závěr bratrových kresbiček připojuji něco jako BONUS: Jak kdysi Jiřího viděl Jiří Šlitr a jak kdysi Jiřího Šlitra viděl Jiří.