HOVORY SE SOUROZENCEM

Byl bych blázen, nechlubit se tímto mailem!

Nedomnívám se, že bych byl v porovnání s pracovitostí svého sourozence člověk pilný. Chvílemi se i zastydím, to když si uvědomím, že se někdy po celé dny přehrabuji v různých zajímavostech, které shromažďuji v krabicích, albech, skříňkách a policích ve svém archivu – tu se zasním, tu se něčemu podivím, tu se nekontrolovatelně propadám do spousty krásných okamžiků minulosti a zapomínám, že bych měl o tom všem hned začít psát.

V Praze bude Kufřík

Před Nostalgickou myš přijel avizovaného dne nákladní vůz a největší v Šemanovicích vystavené semaforské exponáty (opona z „Fausta“ a mapa Evropy z polistopadového představení) se chystaly na cestu do Prahy.

DESATERO STARÉHO MUŽE

Sepsal jsem si tedy desatero předsevzetí a řekl jsem si, že když už jsem to tak pěkně napsal, nabídnu to těm svým bližním, kteří se zvolna stávají ohroženými druhy.